Home
In Memoriam
Iniciativa
FSHTA
Aktualitete
Ne Vitin 2009
Ne vitin 2008
Ne vitin 2007
Këngët tona
Fotografi 1972-81
Fotoalbumi
Gjen.1-7
Gjenerata I  72-75
Gjenerata II  73-76
Gjenerata III 74-77
Gjenerata IV  75-78
Gjenerata V  76-79
Gjenerata VI  77-80
Gjenerata VII 78-81
Përshtypjet deri sot
Impressum


Gjimnazi Matematikor në Prishtinë 1972-1981

Gjimnazi Matematikor në Prishtinë u themelua në vitin 1972 si rezultat i përkushtimit të kuadrit tonë të atëhershëm universitar për të pregaditur një brez të ri elitar, që do të permbushte kërkesat gjithnjë në rritje të Universitetit te Prishtinës për profile matematike-teknike.

I konceptuar për këtë qëllim, ky gjimnaz mblodhi në gjirin e vet të rinj me prirje matematike nga e gjithë hapësira shqiptare në ish-Jugosllavi dhe nga te gjitha shtresat shoqërore të asaj kohe.

Kuadri arsimor që do të punonte me nxënësit,i përbërë nga elita universitare e Kosovës, si dhe i tërë programi shkollor të cilit këta nxënës të zgjedhur do t'i nënshtroheshin, ishin garancë që do të arsyetonte themelimin e këtij gjimnazi.

Këtu u farkuan 7 breza intelektualësh të ardhshëm të të gjitha profileve të cilët diturinë e vet sot e vënë në shërbim të shkencës dhe teknikës, pra të mirëqenjes njerëzore në Kosovë dhe jashtë saj...

...................................................................................................

Në vecanti kontribut të madh dhanë veteranët

e arsimit dhe shkencës kosovare:    

 • Prof.Ahmet Mumxhiu  i ndjerë,
 • Prof.Dr.Dervish Kamberi,
 • Prof.Dr.Ejup Hamiti i ndjerë,
 • Prof.Dr.Emrush Gashi,
 • Prof.Dr.Eshref Ademaj i ndjerë,
 • Prof.Dr.Halil Turku
 • Prof.Dr.Hysen Muhaxhiri i ndjerë,
 • Prof.Dr.Idriz Berani i ndjerë,
 • Prof.Dr.Lutfi Istrefi,
 • Prof.Dr.Muharrem Berisha,
 • Prof.Ramiz Musa, i ndjerë,
 • Prof.Dr.Rasim Bejtullahu
 • Prof.Riza Alaj, Sekretar i BVI per Aresim
 • Prof.Dr.Skender Skenderi
 • Prof. Shinasi Korenica
 • e tjerë

...................................................................................................

Sqarim: Dy fotografite e zgjedhura anash jane burimi dhe termocentrali. Gjimnazi ynë ishte gurrë e shkencës dhe teknikës....

Me këtë iniciativë, secili ish-nxenës i Gjimnazit Matematik mund ta regjistroj e-Mail adresën profesionale në formën:

   Emri.Mbiemri@gjimnazi-matematik.com

Për këtë qëllim, klikoni opcionin Regjistrohuni.

..................................................................................................

Per verejtje, korrigjime: Bujar.Shita@gmx.de

Top
Gjimnazi Matematikor në Prishtinë | info@gjima.com